SDH Liboměřice
Hlavní strana Jednotka PO Okrsek Historie Galerie Mapy Hospoda Obec Liboměřice
18/05  čas:                                                                            Mapa stránek  

Historie SDH Liboměřice

hasičský znak

Sbor dobrovolných hasičů v Liboměřicích byl založen v roce 1900. Sbor založili místní občané, hasičskou techniku a vybavení bylo pořízeno z dobrovolných příspěvků od členů. V pokladní knize z roku 1900, což je nejstarší písemný dokument o místních hasičích, je zmiňováno přispívání místních obyvatel třemi korunami do hasičské kasy. Není zde zmínka o založení sboru.

Vybavení hasičů se v průběhu let zlepšovalo. V počátcích se hasilo motorovou stříkačkou taženou koňmi, poté byla ve výbavě PS 16, která byla v 80. letech nahrazena PS 12 s jednokomorovým karburátorem. V 70. letech byla v naší obci vybudována Hasičská zbrojnice v budově Obecního úřadu a sbor se stal častým pořadatelem sportovních i kulturních událostí a dobrovolnických brigád. SDH vybavené zásahovým vozem Tatra 805 tak zajišťovalo požární ochranu nejen střediskové obce, ale i místního Jednotného Zemědělského Družstva. Dnes již "historické vozidlo" Tatra 805 je stále funkční a občas vyjede i k "zásahu" v katastru obce. V 90.letech byla pořízena druhá stříkačka PS 12 s dvoukomorovým karburátorem, obecní úřad Liboměřice se významně podílí na chodu sboru až do současné doby.

SH ČMS SDH Liboměřice se již neúčastní  zásahů vyhlašovaných operačním střediskem IZS. V dnešní době již není hlavní náplní činnosti sboru dobrovolných hasičů zasahování u požárů a živelných pohrom. Dnes jsou hlavními činnostmi SH ČMS SDH Liboměřice prevence ochrany majetku při živelných katastrofách, prevence před požárem, soutěžení v požárním sportu, výchova mladých hasičů, podílení se na správě majetku, reprezentace a pomoc obci Liboměřice. Sbor se každoročně účastní okrskové hasičské soutěže s kladnými výsledky, ve vlastnictví jsou už 2 Putovní poháry a stále se aktivně bojuje o třetí Putovní pohár okrsku Liboměřice.

K zásahům a okamžité pomoci v krizových situacích zřídil obecní úřad jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO Liboměřice - JPO 5). Tato jednotka je v součinnosti s SDH Liboměřice. Jednotka bývá přivolána k zásahu krajským operačním střediskem (IZS), ale i starostou obce například k odklízení následků povodně a vichřice, nebo na ohlášení u velitele jednotky.


Historie Libomeric - hasici

Historie Libomeric - hasici

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

Historie Libomeric - hasicska schuze v hospode

Historie Libomeric - hasicska schuze v hospode

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

SDH Libomerice

Historie Libomeric - hasicska soutez

Historie Libomeric - hasicska soutez

Historie Libomeric - hasicska soutez

Historie Libomeric - hasicska soutez

SDH Libomerice - hasicska soutez

SDH Libomerice - hasicska soutez

SDH Libomerice - hasicska soutez

SDH Libomerice - hasicska soutez

Sbor dobrovolných hasicu

Sbor dobrovolných hasicu

SDH Libomerice - Liciborice 2008

SDH Libomerice - Liciborice 2008

SDH Libomerice - Krizanovice 2009

SDH Libomerice - Krizanovice 2009

SDH Libomerice - Libomerice 110 let vyroci hasicu, rok 2010

SDH Libomerice - Libomerice 110 let vyroci hasicu, rok 2010

SDH Libomerice - Libomerice 110 let vyroci hasicu, rok 2010

SDH Libomerice - Libomerice 110 let vyroci hasicu, rok 2010

SDH Libomerice - Krizanovice 2011

SDH Libomerice - Krizanovice 2011

SDH Libomerice - Pohled 2012

SDH Libomerice - Pohled 2012

Hlavní strana Jednotka PO Okrsek Historie Galerie Mapy Hospoda Obec Liboměřice
Odkazy: | Rallye Pardubice | | OSH Chrudim |
Obec Liboměřice - www.libomerice.cz
       czin      
Poslední aktualizace 11:47 23/06/2018. Náměty a připomínky: webmaster@libomerice.cz, Je zakázano kopírování kódu nebo jiného obsahu stránek!
Copyright © Libomerice.cz, 2010 - 05/2022.